More

15 maj, 2022 00:00

Näringslivstorget är en del av Ystad Summit och ett samlingsnamn för samarbetet mellan Tillväxt Syd och Företagarna. Våra panelsamtal under dagarna
kommer att sätta ett näringslivsperspektiv på några
av Ystad Summits fokusområden.
Panelerna består av företagare, beslutsfattare och specialister inom respektive område.

I årets program kommer Ystad Summit att fokusera på sju prioriterade temaområden som är viktiga för sydöstra Skåne. Det blir två intensiva dagar.
Några av Sveriges och regionens viktigaste beslutsfattare kommer att vara på plats och delta i över 30 debatter och seminarier.

Här har åhörare möjligheten att få delta i debatter och paneler som påverkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer här; https://www.tillvaxtsyd.se/naringslivstorget/