NÄTVERK HOS TILLVÄXT SYD

Ett brett utbud av kontakter är på många sätt en oerhörd tillgång i arbetet som företagare
och du hittar flera olika nätverk hos Tillväxt Syd.

Här kan du träffa människor med samma uppdrag som du själv under trevliga och förtroendefulla former. Detta kan bli en genväg att hitta nya möjligheter, lösa problem och utbyta erfarenheter.

Tillväxt Syds absoluta målsättning är att bidra till utveckling och tillväxt för våra medlemmar och därigenom i regionen. Vi tror att nätverk kan vara ett sätt att bidra.

Så här fungerar det:
Ni träffas mellan fem till femton deltagare per nätverk, minst fyra gånger per år,
eller efter överenskommelse. En sammankallande driver och samlar in frågor till möten.

Mötesplatsen roterar mellan deltagarnas företag så att alla ska få chansen att visa upp sina verksamheter. Agendan för mötena sker enligt överenskommelse och relevanta föredragshållare
bjuds in för att inspirera gruppen.

Är du intresserad av att ingå i ett nätverk så hör av dig till Johan Mars Österberg, 0709 47 79 35 eller johan.mars-osterberg@ystad.se

VD-nätverken

Med ett starkt nätverk i ryggen är det lättare att se nya möjligheter och lösa problem, samtidigt som du kan bolla idéer med någon som förstår vikten av tillväxt och utveckling. Därför har Tillväxt Syd två olika VD-nätverk beroende på storlek på företag.

HR-nätverk

Är du intresserad, hör av dig till

johan.mars-osterberg@ystad.se

Nätverk för marknads- och kommunikationschefer

Är du intresserad, hör av dig till johan.mars-osterberg@ystad.se

VD- och ägarnätverk för kvinnor

Yrkesnätverk för kvinnor i positionen VD eller ägare. Här finns möjligheten att träffa andra kvinnor i liknande positioner.
En mötesplats där man kan utbyta affärsutmaningar
och gemensamma beröringspunkter.
Sitt inte ensam och fundera, hitta lösningar tillsammans!

 

Försäljningschef – nätverk

Detta är ett nätverk för dig som arbetar som försäljningschef idag.

NÄTVERK HOS TILLVÄXT SYD

Ett brett utbud av kontakter är på många sätt en oerhörd tillgång i arbetet som företagare
och du hittar flera olika nätverk hos Tillväxt Syd.

Här kan du träffa människor med samma uppdrag som du själv under trevliga och förtroendefulla former. Detta kan bli en genväg att hitta nya möjligheter, lösa problem och utbyta erfarenheter.

Tillväxt Syds absoluta målsättning är att bidra till utveckling och tillväxt för våra medlemmar och därigenom i regionen. Vi tror att nätverk kan vara ett sätt att bidra.

Så här fungerar det:
Ni träffas mellan fem till femton deltagare per nätverk, minst fyra gånger per år,
eller efter överenskommelse. En sammankallande driver och samlar in frågor till möten.

Mötesplatsen roterar mellan deltagarnas företag så att alla ska få chansen att visa upp sina verksamheter. Agendan för mötena sker enligt överenskommelse och relevanta föredragshållare
bjuds in för att inspirera gruppen.

Är du intresserad av att ingå i ett nätverk så hör av dig till vår verksamhetsledare Johan Mars Österberg, 0709 47 79 35 eller johan.mars-osterberg@ystad.se

VD-nätverken

Med ett starkt nätverk i ryggen är det lättare att se nya möjligheter och lösa problem, samtidigt som du kan bolla idéer med någon som förstår vikten av tillväxt och utveckling. Därför har Tillväxt Syd två olika VD-nätverk beroende på storlek på företag.

 

VD- och ägarnätverk för kvinnor

Yrkesnätverk för kvinnor i positionen VD eller ägare. Här finns möjligheten att träffa andra kvinnor i liknande positioner. En mötesplats där man kan utbyta affärsutmaningar och gemensamma beröringspunkter.

Sitt inte ensam och fundera, hitta lösningar tillsammans!

 

HR-nätverk

Vi kommer att starta upp HR-nätverket igen, Hör gärna av dig till johan.mars-osterberg@ystad.se om du vill veta mer.

Nätverk för marknads- och kommunikationschefer

Hör av dig till johan.mars-osterberg@ystad.se om du vill veta mer.

Försäljningschef – nätverk

Detta är ett nätverk för dig som arbetar som försäljningschef idag.