Samarbetspartners och rådgivare för Tillväxt Syd

För ungefär 200 år sedan öppnade Sveriges äldsta sparbank, Sparbanken Syd, i Rådhuset i Ystad.

Sparbanken har inga aktieägare utan vinsten går till att utveckla tjänster som skapar mervärde för kunderna samt förverkliga idéer som bidrar till samhällets tillväxt. Sparbanken Syd är en av initiativtagarna och grundarna till Tillväxt Syd.

 

Mazars erbjuder sina kunder en bred erfarenhet
och en unik branschkunskap.
Tillväxt Syds medlemmar får ta del av Mazars unika kompetens
bland annat genom olika utbildningar.

Samarbetspartners och rådgivare för Tillväxt Syd

För ungefär 200 år sedan öppnade Sveriges äldsta sparbank, Sparbanken Syd, i Rådhuset i Ystad.

Sparbanken har inga aktieägare utan vinsten går till att utveckla tjänster som skapar mervärde för kunderna samt förverkliga idéer som bidrar till samhällets tillväxt. Sparbanken Syd är en av initiativtagarna och grundarna till Tillväxt Syd.

 

Mazars erbjuder sina kunder en bred erfarenhet
och en unik branschkunskap.
Tillväxt Syds medlemmar får ta del av Mazars unika kompetens
bland annat genom olika utbildningar.