ADVISORY BOARD – DIN GENVÄG TILL EN FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET I FÖRETAGET

Stor, liten eller mitt emellan. Alla kan vi behöva ett bollplank och det kan göra stor skillnad i ditt företagande. Som medlem i Tillväxt Syd har du tillgång till rådgivning och stöd under 18 månader utan extra kostnader. Här har du möjlighet att diskutera ditt företags utmaningar med mycket erfarna företagsledare från olika branscher. Var och en med en tydlig profil och tillsammans en mycket bred samling av kunskap och erfarenhet.

Advisory Board fungerar som rådgivare och oberoende samtalspartner/bollplank för att stärka och stötta företagets ledning. Rådgivningen genomförs genom några möten per år på företaget.
Allt givetvis under sekretess.

Claes Andersson

Claes Andersson

Advisory board

Jag har haft den stora glädjen

att kunna driva en bra utveckling i mitt företag och jag tror att jag besitter en viss förmåga att kunna se och utnyttja nya möjligheter. I Advisory Board vill jag göra nytta genom att bidra med mina erfarenheter.
Jag har hela tiden strävat efter att vidareutveckla företaget, vilket till exempel innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar. Då kommer tillväxt automatiskt som ett kvitto på att man har lyckats med företaget.

Som ingenjör och ekonom startade jag Teleservice 1973, anställde den första efter ett halvår och har ständigt utvecklat och expanderat rörelsen till idag med 130 medarbetare. Vidareutveckling innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar.

Anne Looström

Anne Looström

Advisory board

Det som driver mig är att bidra till

en lönsam och väl fungerande verksamhet som utgår från strategisk inriktning och kundnytta och ett effektivt samspel mellan människorna i organisationen. Gruppers utveckling kopplat till entreprenörskap och strategisk verksamhetsutveckling är för mig viktiga kombinationer.

Jag har ett stort antal år som VD bakom mig inom olika organisationer där förändringsprocesser och marknadsarbete varit genomgående teman. Det har lärt mig mycket om chefskapets utmaningar.
Min nyfikenhet har gjort mig till generalist. Idag arbetar jag som konsult i egen verksamhet inom ledarskap, organisation- och företagsutveckling, som bollplank till chefer och ledare, grupputveckling, coachning mm. Jag sitter även i styrelsen för Sparbanken Syd.

Erika Toft

Erika Toft

Advisory board

Jag vill framförallt bidra med min

erfarenhet som företagare plus mina kontakter med akademin och forskningsbaserade företag. Själv är jag ny i Skåne men har under många år startat och drivit företag vars affärsidéer baserats på expertkunskap runt affärsutveckling av innovationer och entreprenörskap.

Jag startade mitt första företag i frustration över att så lite av forskningen når ut till nytta och användning i övriga samhället. Det blev tydligt för mig när jag skrev min doktorsavhandling i biokemi.

Mina roller har växlat mellan att vara rådgivare till mindre företag respektive större organisationer som vill bli bättre på stötta växande företag (t ex SEB och EU). Under 7 år var jag verksamhetsansvarig för Silverdal Science Park där en stor del av arbetet gick ut på att samla olika aktörer.

Håkan Lembre

Håkan Lembre

Advisory board

Under senare år har jag haft flera

styrelseuppdrag och fungerat som rådgivare till företagsledningar. Mitt engagemang i starten av Hövding, den uppblåsbara cykelhjälmen, var ett av de mest spännande uppdragen.

Som nybakad ingenjör och civilekonom var jag på ABB ett par år. Därefter blev det tjugo år på Honeywell i olika positioner, huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring. Min erfarenhet som VD har jag bl a från industrihandelsbolaget AKA, med verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum och Polen. På fastighetsautomationsbolaget TAC var jag VD och koncernchef med ansvar för en omfattande internationell verksamhet. Sammanfattat blir det 45 års erfarenhet av ledande positioner i Sverige och internationellt.

Calle Rasmusson

Calle Rasmusson

Advisory board

Jag älskar att se när företag

växer och om jag kan vara med och bidra till det är det extra roligt. När det gäller stora företag kan jag tillföra en praktisk syn på hur man ska gå vidare för att öka tillväxten och för mindre företag kan jag inspirera till att tänka större.

Lokala entreprenörer är otroligt viktiga för att skapa bra förutsättningar för anställning på de mindre orterna.

Jag har suttit i ledningen för flera olika bolagsgrupper och jobbat som ägarens representant med hela bolag. För några år sedan var jag med och startade Tillväxtskolan och Tillväxt Syd där jag har samlat på mig kunskap om hur det är att jobba med externa företag bl a genom att hjälpa till med affärsplaner och att agera bollplank. 

Catherine Ehrensvärd

Catherine Ehrensvärd

Advisory board

Det är otroligt viktigt för samhället

att det finns bärkraftiga företag som kan skapa anställning på de mindre orterna. Tillväxt handlar om utveckling, att utforska nya affärsområden och skruva till sin affärsmodell. Det är även viktigt för de anställda att se att företaget utvecklas och går framåt.

Idag driver jag och min man familjebolaget Tosterups Gård som bedriver traditionell jordbruksverksamhet, uthyrning av fastigheter samt odling och försäljning av äpplen och äppeldrycker.

I botten är jag ekonom med utbildning från både Lunds Universitet och Stern Business School i New York. De senaste 20 åren har jag jobbat med små och medelstora företag bl a som säljchef på Björn Borg Underwear, Grundare och VD av EMM Bolaget samt VD Anolytech. Jag sitter också med i ett antal styrelser.

Leif Almeling

Leif Almeling

Advisory board

Att få använda min erfarenhet från olika

 funktioner inom B2B i en roll som medlem i ett Advisory Board är stimulerande. Har arbetat som VD/Försäljningschef i utlandsägda bolag och har då sett vikten av att ha tillgång till bollplank på nära håll.

Branscher som elektronik och fordonsindustrin har lärt mig mycket om hur viktigt det är att vara kreativ för att få en nöjd kund utan att ge avkall på lönsamhet och långsiktighet.
Fokus har i de flesta uppdrag och anställningar jag haft varit kunden. Start ups där kundresan precis börjar eller familjeföretaget, som både gör generationsväxling och vässar produktportföljen.

Att få vara den som kommer med konstruktiva frågor och kanske bidrar med förslag på lösningar i de alltmer krävande marknadssituationerna, känns också stimulerande.
En dalmas, som efter många år i Stockholm landat utanför Ystad där vi bor sedan mer än 10 år.

Joakim Håkansson

Joakim Håkansson

Advisory board

Vi driver fyra verksamheter i Ystad

PMH-Hallen, PMH/Lyft & Materialhantering, YstaMaskiner samt Matek. I företagsgruppen ingår även ett ägarintresse i ett producerande företag utanför Varberg.

Idag har jag lämnat ansvaret för den löpande verksamheten och arbetar huvudsakligen med ekonomi-, finans-, juridik/avtal–, strategi- samt ägarfrågor. Inom dessa områden har jag med åren samlat på mig erfarenhet och kompetens som jag kan bidra med även för andra företag.

I botten är jag civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare arbetade jag både på IKEA och förpackningsföretagen Tetra Pak och Åkerlund & Rausing. Förutom i Sverige även i Tyskland under en period.

Martin Gullberg

Martin Gullberg

Advisory board

Det är mycket lättare att sätta fingret på

vad som eventuellt behöver förändras om man kommer utifrån. En fristående person vågar i stort sett säga vad som helst men naturligtvis med hänsyn till att det även skall landa rätt hos mottagaren. Ibland är det bättre att komma från en helt annan bransch för att ge en annan syn. Företagande är i många fall ”same same”, det paketeras olika bara.

Genom en tidig start i näringslivet har jag hunnit samla på mig mycket erfarenhet som jag nu känner att det är dags att ge tillbaka. Jag har förstått vilken nytta utomstående hjälp gör.
Som IT- entreprenör har jag bland annat börsnoterat två av mina bolag.
Under åren har jag haft äran att inspireras, fått kunskap och framförallt ett stort nätverk genom såväl IKEAS f d koncernchef och superentreprenören ”SAS-Janne”

Ulf Holmström

Ulf Holmström

Advisory board

Styrelsens arbete och sammansättning

har alltid intresserat mig. Och min erfarenhet från ett 15-tal styrelsearbeten från företag i skiftande branscher är att det är mycket som gemensamt för flera av företagen. Med utgångspunkt från vad ägarna verkligen vill med sitt företag oavsett om det är att utveckla eller avveckla ska man formera en styrelse där det finns både ”kunskapsutövare”, ”maktutövare” samt en ”ordningsman”. Sen gäller det för styrelsen att ta fram en strategi för att nå de mål som ägarna satt upp och för ledningen att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen. Och det är viktigt att man skiljer på rollerna för styrelsen och ledningen. Det är också viktigt att komma ihåg att styrelsearbete till stor del utövas mellan mötena och att ha förberett företaget för eventuella framtida förändringar.

Förutom allt styrelsearbete har jag erfarenhet från 36 år i SEB. Där jag haft förmånen att få jobba med allt inom företagsmarknaden. Jag har bland annat varit chef för Valuta- o Finansavdelningen, finanschef i SEB Bolån samt ledamot i styrelsen för några av bankens större dotterbolag. Jag har även ingått i ledningsgruppen för banken och varit ledamot i direktionen. Mitt intresse för kundernas bästa har varit lika stort om det varit ett litet företag som ett stort. Och det har även gällt i mitt arbete som styrelseledamot/-ordförande.

 

 

Agneta Nielsen

Agneta Nielsen

Advisory board

Jag brinner för att se människor

utvecklas och processer förbättras. På så sätt kan företag utvecklas och växa. Det jag kan hjälpa till med är en genomgång/analys av strategin, lönsamheten och hur dessa kan följas upp. Jag bidrar till struktur och effektivitet. Som oberoende rådgivare kan jag hjälpa till med nya perspektiv och tillsammans kan vi finna nya möjligheter. Att det sker förändringar, i samband med omorganisationer, förändrad konkurrens, digitalisering mm är något som man måste acceptera men jag vet också att det kan skapa osäkerhet i organisationen och behov av ny uppföljning och struktur.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av ekonomi och controlling i olika brancher och i allt från små familjeföretag upp till stora internationella grupper. De senaste 10 åren som VD/CFO på Volkswagen Financial Services, i Nederländerna och i Norge. Tidigare har jag som chef arbetat i ledningsgrupper i flera andra branscher och företag. Idag arbetar jag dels som coach och konsult med förändringsarbete, dels driver jag med min sambo Lunkaberg B&B i Gislöv. Jag har också ett par styrelseuppdrag i Sverige och i Norge.

 

Karin Lintrup

Karin Lintrup

Advisory board

Hållbara affärer är framtiden

Jag är övertygad om att hållbara affärer är framtiden. I mitt fall är det viljan att skapa något bättre och företags möjlighet att addera detta värde, i tillägg till vinst, som lett mig in på företagande. Min första startup-resa gjorde jag på ett litet mjukvaruföretag inom HR i Schweiz direkt efter universitetsexamen. Tillbaka i Sverige har jag haft marknads/försäljnings roller i större, etablerade företag, alltid med utgångspunkt i att utveckla eller etablera något nytt på marknaden. Det var också det, tillsammans med styrkan i det lokala, som lockade när jag, som en av tre grundare, startade livsmedelsproduktion i Ystad.

Sedan snart tio år tillbaka arbetar jag med affärsutveckling och innovation för hitta bättre lösningar. Jag har haft uppdrag i olika branscher och i storbolag såväl som startups. Idag är jag expert inom hållbarhet och delar min tid mellan inkubatorn Minc och min egen verksamhet där jag hjälper företag att identifiera ny hållbar tillväxt. Jag har tagit fram Mincs hållbarhetsstrategi och ansvarat bl a för ISO 26000 verifieringen, som kom 2021 och avser organisationers samhällsansvar. Som egen konsult har jag haft förmånen att medverka i Ystad-modellen tillsammans med Tillväxt Syd och Sydöstra Skånes kommuner och anlitas av företag för utbildning och strategiarbete inom hållbarhet. Min motivation får jag i arbetet med människor och att bidra till att insikter blir verkstad.

ADVISORY BOARD – DIN GENVÄG TILL EN FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET I FÖRETAGET

Stor, liten eller mitt emellan. Alla kan vi behöva ett bollplank och det kan göra stor skillnad i ditt företagande. Som medlem i Tillväxt Syd har du tillgång till rådgivning och stöd under 18 månader utan extra kostnader. Här har du möjlighet att diskutera ditt företags utmaningar med mycket erfarna företagsledare från olika branscher. Var och en med en tydlig profil och tillsammans en mycket bred samling av kunskap och erfarenhet.

Advisory Board fungerar som rådgivare och oberoende samtalspartner/bollplank för att stärka och stötta företagets ledning. Rådgivningen genomförs genom några möten per år på företaget.
Allt givetvis under sekretess.

Mentorskap Syd

Mentorskap Syd är ett mentorsprogram inom Tillväxt Syd med syfte
att lyfta fram unga talanger och entreprenörer i Skånes sydöstra hörn.
Det är ett program som hjälper individerna att utvecklas personligt,
kunskapsmässigt och karriärmässigt.

 

Claes Andersson

Claes Andersson

Advisory board

Jag har haft den stora glädjen

att kunna driva en bra utveckling i mitt företag och jag tror att jag besitter en viss förmåga att kunna se och utnyttja nya möjligheter. I Advisory Board vill jag göra nytta genom att bidra med mina erfarenheter.
Jag har hela tiden strävat efter att vidareutveckla företaget, vilket till exempel innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar. Då kommer tillväxt automatiskt som ett kvitto på att man har lyckats med företaget.

Som ingenjör och ekonom startade jag Teleservice 1973, anställde den första efter ett halvår och har ständigt utvecklat och expanderat rörelsen till idag med 130 medarbetare. Vidareutveckling innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar.

Anne Looström

Anne Looström

Advisory board

Det som driver mig är att bidra till

en lönsam och väl fungerande verksamhet som utgår från strategisk inriktning och kundnytta och ett effektivt samspel mellan människorna i organisationen. Gruppers utveckling kopplat till entreprenörskap och strategisk verksamhetsutveckling är för mig viktiga kombinationer.

Jag har ett stort antal år som VD bakom mig inom olika organisationer där förändringsprocesser och marknadsarbete varit genomgående teman. Det har lärt mig mycket om chefskapets utmaningar.
Min nyfikenhet har gjort mig till generalist. Idag arbetar jag som konsult i egen verksamhet inom ledarskap, organisation- och företagsutveckling, som bollplank till chefer och ledare, grupputveckling, coachning mm. Jag sitter även i styrelsen för Sparbanken Syd.

Erika Toft

Erika Toft

Advisory board

Jag vill framförallt bidra med min

erfarenhet som företagare plus mina kontakter med akademin och forskningsbaserade företag. Själv är jag ny i Skåne men har under många år startat och drivit företag vars affärsidéer baserats på expertkunskap runt affärsutveckling av innovationer och entreprenörskap.

Jag startade mitt första företag i frustration över att så lite av forskningen når ut till nytta och användning i övriga samhället. Det blev tydligt för mig när jag skrev min doktorsavhandling i biokemi.

Mina roller har växlat mellan att vara rådgivare till mindre företag respektive större organisationer som vill bli bättre på stötta växande företag (t ex SEB och EU). Under 7 år var jag verksamhetsansvarig för Silverdal Science Park där en stor del av arbetet gick ut på att samla olika aktörer.

Håkan Lembre

Håkan Lembre

Advisory board

Under senare år har jag haft flera

styrelseuppdrag och fungerat som rådgivare till företagsledningar. Mitt engagemang i starten av Hövding, den uppblåsbara cykelhjälmen, var ett av de mest spännande uppdragen.

Som nybakad ingenjör och civilekonom var jag på ABB ett par år. Därefter blev det tjugo år på Honeywell i olika positioner, huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring. Min erfarenhet som VD har jag bl a från industrihandelsbolaget AKA, med verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum och Polen. På fastighetsautomationsbolaget TAC var jag VD och koncernchef med ansvar för en omfattande internationell verksamhet. Sammanfattat blir det 45 års erfarenhet av ledande positioner i Sverige och internationellt.

Calle Rasmusson

Calle Rasmusson

Advisory board

Jag älskar att se när företag

växer och om jag kan vara med och bidra till det är det extra roligt. När det gäller stora företag kan jag tillföra en praktisk syn på hur man ska gå vidare för att öka tillväxten och för mindre företag kan jag inspirera till att tänka större.

Lokala entreprenörer är otroligt viktiga för att skapa bra förutsättningar för anställning på de mindre orterna.

Jag har suttit i ledningen för flera olika bolagsgrupper och jobbat som ägarens representant med hela bolag. För några år sedan var jag med och startade Tillväxtskolan och Tillväxt Syd där jag har samlat på mig kunskap om hur det är att jobba med externa företag bl a genom att hjälpa till med affärsplaner och att agera bollplank. Genom mitt bolag Incubator C AB har jag bidragit till starten av Hemrex och är även delägare i bolaget.

Catherine Ehrensvärd

Catherine Ehrensvärd

Advisory board

Det är otroligt viktigt för samhället

att det finns bärkraftiga företag som kan skapa anställning på de mindre orterna. Tillväxt handlar om utveckling, att utforska nya affärsområden och skruva till sin affärsmodell. Det är även viktigt för de anställda att se att företaget utvecklas och går framåt.

Idag driver jag och min man familjebolaget Tosterups Gård som bedriver traditionell jordbruksverksamhet, uthyrning av fastigheter samt odling och försäljning av äpplen och äppeldrycker.

I botten är jag ekonom med utbildning från både Lunds Universitet och Stern Business School i New York. De senaste 20 åren har jag jobbat med små och medelstora företag bl a som säljchef på Björn Borg Underwear, Grundare och VD av EMM Bolaget samt VD Anolytech. Jag sitter också med i ett antal styrelser.

Leif Almeling

Leif Almeling

Advisory board

Att få använda min erfarenhet från olika

 funktioner inom B2B i en roll som medlem i ett Advisory Board är stimulerande. Har arbetat som VD/Försäljningschef i utlandsägda bolag och har då sett vikten av att ha tillgång till bollplank på nära håll.

Branscher som elektronik och fordonsindustrin har lärt mig mycket om hur viktigt det är att vara kreativ för att få en nöjd kund utan att ge avkall på lönsamhet och långsiktighet.
Fokus har i de flesta uppdrag och anställningar jag haft varit kunden. Start ups där kundresan precis börjar eller familjeföretaget, som både gör generationsväxling och vässar produktportföljen.

Att få vara den som kommer med konstruktiva frågor och kanske bidrar med förslag på lösningar i de alltmer krävande marknadssituationerna, känns också stimulerande.
En dalmas, som efter många år i Stockholm landat utanför Ystad där vi bor sedan mer än 10 år.

Joakim Håkansson

Joakim Håkansson

Advisory board

Vi driver fyra verksamheter i Ystad

PMH-Hallen, PMH/Lyft & Materialhantering, YstaMaskiner samt Matek. I företagsgruppen ingår även ett ägarintresse i ett producerande företag utanför Varberg.

Idag har jag lämnat ansvaret för den löpande verksamheten och arbetar huvudsakligen med ekonomi-, finans-, juridik/avtal–, strategi- samt ägarfrågor. Inom dessa områden har jag med åren samlat på mig erfarenhet och kompetens som jag kan bidra med även för andra företag.

I botten är jag civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare arbetade jag både på IKEA och förpackningsföretagen Tetra Pak och Åkerlund & Rausing. Förutom i Sverige även i Tyskland under en period.

Martin Gullberg

Martin Gullberg

Advisory board

Det är mycket lättare att sätta fingret på

vad som eventuellt behöver förändras om man kommer utifrån. En fristående person vågar i stort sett säga vad som helst men naturligtvis med hänsyn till att det även skall landa rätt hos mottagaren. Ibland är det bättre att komma från en helt annan bransch för att ge en annan syn. Företagande är i många fall ”same same”, det paketeras olika bara.

Genom en tidig start i näringslivet har jag hunnit samla på mig mycket erfarenhet som jag nu känner att det är dags att ge tillbaka. Jag har förstått vilken nytta utomstående hjälp gör.
Som IT- entreprenör har jag bland annat börsnoterat två av mina bolag.
Under åren har jag haft äran att inspireras, fått kunskap och framförallt ett stort nätverk genom såväl IKEAS f d koncernchef och superentreprenören ”SAS-Janne”

Ulf Holmström

Ulf Holmström

Advisory board

Styrelsens arbete och sammansättning

har alltid intresserat mig. Och min erfarenhet från ett 15-tal styrelsearbeten från företag i skiftande branscher är att det är mycket som gemensamt för flera av företagen. Med utgångspunkt från vad ägarna verkligen vill med sitt företag oavsett om det är att utveckla eller avveckla ska man formera en styrelse där det finns både ”kunskapsutövare”, ”maktutövare” samt en ”ordningsman”. Sen gäller det för styrelsen att ta fram en strategi för att nå de mål som ägarna satt upp och för ledningen att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen. Och det är viktigt att man skiljer på rollerna för styrelsen och ledningen. Det är också viktigt att komma ihåg att styrelsearbete till stor del utövas mellan mötena och att ha förberett företaget för eventuella framtida förändringar.

Förutom allt styrelsearbete har jag erfarenhet från 36 år i SEB. Där jag haft förmånen att få jobba med allt inom företagsmarknaden. Jag har bland annat varit chef för Valuta- o Finansavdelningen, finanschef i SEB Bolån samt ledamot i styrelsen för några av bankens större dotterbolag. Jag har även ingått i ledningsgruppen för banken och varit ledamot i direktionen. Mitt intresse för kundernas bästa har varit lika stort om det varit ett litet företag som ett stort. Och det har även gällt i mitt arbete som styrelseledamot/-ordförande.

 

 

Agneta Nielsen

Agneta Nielsen

Advisory board

Jag brinner för att se människor

utvecklas och processer förbättras. På så sätt kan företag utvecklas och växa. Det jag kan hjälpa till med är en genomgång/analys av strategin, lönsamheten och hur dessa kan följas upp. Jag bidrar till struktur och effektivitet. Som oberoende rådgivare kan jag hjälpa till med nya perspektiv och tillsammans kan vi finna nya möjligheter. Att det sker förändringar, i samband med omorganisationer, förändrad konkurrens, digitalisering mm är något som man måste acceptera men jag vet också att det kan skapa osäkerhet i organisationen och behov av ny uppföljning och struktur.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av ekonomi och controlling i olika brancher och i allt från små familjeföretag upp till stora internationella grupper. De senaste 10 åren som VD/CFO på Volkswagen Financial Services, i Nederländerna och i Norge. Tidigare har jag som chef arbetat i ledningsgrupper i flera andra branscher och företag. Idag arbetar jag dels som coach och konsult med förändringsarbete, dels driver jag med min sambo Lunkaberg B&B i Gislöv. Jag har också ett par styrelseuppdrag i Sverige och i Norge.

 

Karin Lintrup

Karin Lintrup

Advisory board

Hållbara affärer är framtiden

Jag är övertygad om att hållbara affärer är framtiden. I mitt fall är det viljan att skapa något bättre och företags möjlighet att addera detta värde, i tillägg till vinst, som lett mig in på företagande. Min första startup-resa gjorde jag på ett litet mjukvaruföretag inom HR i Schweiz direkt efter universitetsexamen. Tillbaka i Sverige har jag haft marknads/försäljnings roller i större, etablerade företag, alltid med utgångspunkt i att utveckla eller etablera något nytt på marknaden. Det var också det, tillsammans med styrkan i det lokala, som lockade när jag, som en av tre grundare, startade livsmedelsproduktion i Ystad.

Sedan snart tio år tillbaka arbetar jag med affärsutveckling och innovation för hitta bättre lösningar. Jag har haft uppdrag i olika branscher och i storbolag såväl som startups. Idag är jag expert inom hållbarhet och delar min tid mellan inkubatorn Minc och min egen verksamhet där jag hjälper företag att identifiera ny hållbar tillväxt. Jag har tagit fram Mincs hållbarhetsstrategi och ansvarat bl a för ISO 26000 verifieringen, som kom 2021 och avser organisationers samhällsansvar. Som egen konsult har jag haft förmånen att medverka i Ystad-modellen tillsammans med Tillväxt Syd och Sydöstra Skånes kommuner och anlitas av företag för utbildning och strategiarbete inom hållbarhet. Min motivation får jag i arbetet med människor och att bidra till att insikter blir verkstad.