TILLVÄXT SYD – ETT STARKT NÄTVERK I SYDÖSTRA SKÅNE

Tillväxt Syd, eller ”Ekonomisk förening för tillväxt i Ystad – Österlen” som det juridiska namnet är, startades under hösten 2013. Organisationen har sitt ursprung i ”Tillväxtskola för mogna företag” som ett 100 tal företag medverkade i under åren 2008 till och med 2013.
Tillväxtskolorna, som var ESF-finansierade projekt, var mycket uppskattade och ledde fram till en önskan om att fortsätta arbetet. Då bildades Tillväxt Syd, som ett par år senare är ett etablerat och viktigt nav för näringslivet i området kring Ystad och Österlen.

Tillväxt Syd är ett starkt nätverk i sydöstra Skåne och tillsammans skapar vi tillväxt.

I våra stadgar står det att Tillväxt Syd ska:

”Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja hållbar tillväxt i sydöstra Skåne. Föreningen ska underlätta för redan etablerade näringsidkare i framför allt medlemskommunerna att utvecklas samt utgöra en samlande kraft för tillväxtinitiativ i regionen. Föreningen skall främja sådan verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter för framgång. Medlemmarna ska delta i Föreningen genom att vara aktiva i Föreningen.” Du hittar våra stadgar här (länk)

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar. Alla företag i regionen som har tillväxt som mål erbjuds ett medlemskap.
Tillväxt Syd är en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt stöd från samarbetspartners som Sparbanken Syd och Mazars, samt Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Ystads kommuner.

Det här får du som medlem

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda våra medlemsföretag ett inspirerande forum för att utbyta kunskap och erfarenheter.
Ansök om medlemskap under  fliken Medlemmar

 

Tillväxt Syd – nätverket för dig som vill växa tillsammans.

Ansök om medlemskap nu.

Styrelse

Maria Adolfsson

Maria Adolfsson

VD Michelsens Bil AB

Anna Olsson

Anna Olsson

Vd Gebo Snickerier AB

Sven-Olof Bernhoff

Sven-Olof Bernhoff

Vd Skånefrö AB

Cecilia Wennersten

Cecilia Wennersten

Näringslivsutvecklare Simrishamns kommun

Johan Österberg

Johan Österberg

Näringslivschef Ystads kommun

 Johanna Stridh

Johanna Stridh

Ordförande Tillväxt Syd. Hållbarhetschef Sparbanken Syd

Fullmäktige

Anders Nilsson
Vd YSB AB

Helena Cristiansson
Driftledare Ejlertslunds Grus & Betong AB

Per Olof Lind
Ystads Kommun

Lars Larsson
Vd Hemrex AB

Lars Tjärnehov

Mats Persson
Vd Nordic Travel Sverige AB

Sebastian Bengtsson
Vd BG Aktiv Ekonomi AB

Lena Malmquist
Styrelseledamot Sparbanken Syd Stiftelse

Hans Boberg
Styrelseordförande Sparbanken Syd

Kjell Ulmfelt
Ordförande Sparbanken Syd Stiftelse

TILLVÄXT SYD – ETT STARKT NÄTVERK I SYDÖSTRA SKÅNE

Tillväxt Syd, eller ”Ekonomisk förening för tillväxt i Ystad – Österlen” som det juridiska namnet är, startades under hösten 2013. Organisationen har sitt ursprung i ”Tillväxtskola för mogna företag” som ett 100 tal företag medverkade i under åren 2008 till och med 2013.
Tillväxtskolorna, som var ESF-finansierade projekt, var mycket uppskattade och ledde fram till en önskan om att fortsätta arbetet. Då bildades Tillväxt Syd, som ett par år senare är ett etablerat och viktigt nav för näringslivet i området kring Ystad och Österlen.

Tillväxt Syd är ett starkt nätverk i sydöstra Skåne och tillsammans skapar vi tillväxt.

I våra stadgar står det att Tillväxt Syd ska:

”Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja hållbar tillväxt i sydöstra Skåne. Föreningen ska underlätta för redan etablerade näringsidkare i framför allt medlemskommunerna att utvecklas samt utgöra en samlande kraft för tillväxtinitiativ i regionen. Föreningen skall främja sådan verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter för framgång. Medlemmarna ska delta i Föreningen genom att vara aktiva i Föreningen.” Du hittar våra stadgar här (länk)

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar. Alla företag i regionen som har tillväxt som mål erbjuds ett medlemskap.
Tillväxt Syd är en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt stöd från samarbetspartners som Sparbanken Syd och Mazars, samt Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Ystads kommuner.

Det här får du som medlem

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda våra medlemsföretag ett inspirerande forum för att utbyta kunskap och erfarenheter.
Ansök om medlemskap under  fliken Medlemmar

 

Tillväxt Syd – nätverket för dig som vill växa tillsammans.

Ansök om medlemskap nu.

Styrelse

Anna Olsson

Anna Olsson

Vd Gebo Snickerier AB

Cecilia Wennersten

Cecilia Wennersten

Näringslivsutvecklare Simrishamns kommun

Maria Adolfsson

Maria Adolfsson

VD Michelsens Bil AB

Johan Österberg

Johan Österberg

Näringslivschef Ystads kommun

Sven-Olof Bernhoff

Sven-Olof Bernhoff

Vd Skånefrö AB

 Johanna Stridh

Johanna Stridh

Ordförande Tillväxt Syd, Hållbarhetschef Sparbanken Syd

Fullmäktige

Anders Nilsson
Vd YSB AB

Helena Cristiansson
Driftledare Ejlertslunds Grus & Betong AB

Per Olof Lind
Ystads Kommun

Lars Larsson
Vd Hemrex AB

Lars Tjärnehov

Mats Persson
Vd Nordic Travel Sverige AB

Sebastian Bengtsson
Vd BG Aktiv Ekonomi AB

Lena Malmquist
Styrelseledamot Sparbanken Syd Stiftelse

Hans Boberg
Styrelseordförande Sparbanken Syd

Kjell Ulmfelt
Ordförande Sparbanken Syd Stiftelse