BLI MEDLEM I TILLVÄXT SYD

Välkommen i gänget!
Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda våra medlemsföretag ett inspirerande forum för att utbyta kunskap och erfarenheter. Du får tillgång till hela vårt nätverk, möjligheter att delta i workshops och utbildningar, samt skapa givande kontakter med andra företagare inom regionen.
Dessutom ingår stöd med Tillväxtplanen samt tillgång till råd och stöd från vårt Advisory Board.

Det här får du som medlem i Tillväxt Syd:

Medlemsavgift: 100 kr per år.

• Insats i föreningen: 100 kr (En engångsavgift)
• Serviceavgift för nivå 1: 2900 kr /år (för företag med mellan tre och tjugo anställda)
• Nivå 2: 4500 kr/år (för företag med mellan 21 och 50 anställda)
• Nivå 3: 7000 kr/år   (fler än 51 anställda i företaget )

Avgiften ger ett kostnadsfritt grundutbud av seminarier, nätverksträffar,Advisory Board och yrkesnätverk.
För utbildningar på två timmar eller mer tar vi ut en avgift som motsvarar självkostnaden för utbildare, lokal och förtäring.

De ovan nämnda serviceavgifterna gäller för företag med huvudsaklig verksamhet i de kommuner som är medlemmar, det vill säga Simrishamns, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun. Naturligtvis är medlemmar från andra kommuner välkomna till oss på Tillväxt Syd och betalar då en extra serviceavgift på 4 000 kr.

Välkommen till Tillväxt Syd – närverket för dig som vill växa tillsammans.

Ansök om medlemskap nu.

BLI MEDLEM I TILLVÄXT SYD

Välkommen i gänget!
Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda våra medlemsföretag ett inspirerande forum för att utbyta kunskap och erfarenheter. Du får tillgång till hela vårt nätverk, möjligheter att delta i workshops och utbildningar, samt skapa givande kontakter med andra företagare inom regionen.
Dessutom ingår stöd med Tillväxtplanen samt tillgång till råd och stöd från vårt Advisory Board.

Det här får du som medlem i Tillväxt Syd:

Medlemsavgift: 100 kr per år.

• Insats i föreningen: 100 kr (En engångsavgift)
• Serviceavgift för nivå 1: 2900 kr /år (för företag med mellan tre och tjugo anställda)
• Nivå 2: 4500 kr/år (för företag med mellan 21 och 50 anställda)
• Nivå 3: 7000 kr/år   (fler än 51 anställda i företaget )

Avgiften ger ett kostnadsfritt grundutbud av seminarier, nätverksträffar,Advisory Board och yrkesnätverk.
För utbildningar på två timmar eller mer tar vi ut en avgift som motsvarar självkostnaden för utbildare, lokal och förtäring.

De ovan nämnda serviceavgifterna gäller för företag med huvudsaklig verksamhet i de kommuner som är medlemmar, det vill säga Simrishamns, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun. Naturligtvis är medlemmar från andra kommuner välkomna till oss på Tillväxt Syd och betalar då en extra serviceavgift på 4 000 kr.

Välkommen till Tillväxt Syd – närverket för dig som vill växa tillsammans.

Ansök om medlemskap nu.