TILLVÄXT SYD OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Tillväxt Syd arbetar i enlighet med FN:s mål om ekonomisk hållbarhet i affärsutvecklingen.
År 2015 godtog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Målet är att de ska uppnås fram till och med år 2030.

De 17 målen har 169 delmål som är medvetet framtagna för att reflektera över de breda frågor som driver den globala utvecklingen med miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. De nya målen ska vara relevanta för samtliga världens länder och även för företag då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för att målen ska uppnås.

FN:s hållbarhetsmål ger oss enorma affärsmöjligheter. Tillväxt Syd arbetar tillsammans med sina medlemmar för att använda dem som en del av företagens affärsutveckling.

Ystadmodellen

Ekonomisk hållbarhet – planerade aktiviteter

Vi arbetar med programmet för våren och återkommer så snart det är klart. Har du frågor eller tips om aktiviteter, hör gärna av dig till oss.

TILLVÄXT SYD OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Tillväxt Syd arbetar i enlighet med FN:s mål om ekonomisk hållbarhet i affärsutvecklingen.
År 2015 godtog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Målet är att de ska uppnås fram till och med år 2030.

De 17 målen har 169 delmål som är medvetet framtagna för att reflektera över de breda frågor som driver den globala utvecklingen med miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. De nya målen ska vara relevanta för samtliga världens länder och även för företag då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för att målen ska uppnås.

FN:s hållbarhetsmål ger oss enorma affärsmöjligheter. Tillväxt Syd arbetar tillsammans med sina medlemmar för att använda dem som en del av företagens affärsutveckling.

Ystadmodellen

Ekonomisk hållbarhet – planerade aktiviteter

Vi arbetar med programmet för våren och återkommer så snart det är klart. Har du frågor eller tips om aktiviteter, hör gärna av dig till oss.