AFFÄRSPLAN FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Att skapa en ökad tillväxt är drivkraften i vårt nätverk och bygger på våra erfarenheter från Tillväxtskolan. Den är framtagen för att ge dig som företagare de bästa verktygen och rätta förutsättningarna för utveckling och tillväxt.

Tillväxt Syds Tillväxtprocess ger ditt företag förutsättningar för en hållbar och gynnsam tillväxt.
Med hjälp av erfarna och kunniga specialister går du genom en affärsutvecklingsprocess,
där grunden är en analys av ditt företags tillväxtpotential inom bland annat marknad, ekonomi,
personal och kompetensförsörjning. Utifrån detta dokumenteras och samlas sedan
tillväxtstrategierna i en tillväxtplan, anpassad efter din verksamhet.

Tillväxtplanen hjälper dig att uppnå dina mål, förankra förändringarna hos medarbetarna och
hantera de utmaningar som ditt företag står inför. Det kan handla om att nå nya marknader, inhemska eller utländska, förändringar inom branschen som kräver innovationer när det gäller produktutveckling eller tjänsteutbud, förberedelse inför ett generationsskifte eller ägarskifte.
Att få stenkoll på ekonomi och lönsamhet är en viktig del av tillväxtarbetet och ger
ditt företag de rätta förutsättningarna att nå en hållbar utveckling.

Den är framtagen för att ge dig som företagare de bästa verktygen och rätta
förutsättningarna för utveckling och tillväxt.

Erbjudande till medlemsföretagen

Tillväxt Syd erbjuder respektive medlemsföretag kostnadsfri hjälp med tillväxtplanerna.

Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med någon av våra mycket erfarna rådgivare i Advisory Board för att arbeta med din tillväxtplan.

Du är välkommen att kontakta Karin för att boka in en tid:
karin.lintrup@tillvaxtsyd.se

 

AFFÄRSPLAN FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Att skapa en ökad tillväxt är drivkraften i vårt nätverk och bygger på våra erfarenheter från Tillväxtskolan. Den är framtagen för att ge dig som företagare de bästa verktygen och rätta förutsättningarna för utveckling och tillväxt.

Tillväxt Syds Tillväxtprocess ger ditt företag förutsättningar för en hållbar och gynnsam tillväxt.
Med hjälp av erfarna och kunniga specialister går du genom en affärsutvecklingsprocess,
där grunden är en analys av ditt företags tillväxtpotential inom bland annat marknad, ekonomi,
personal och kompetensförsörjning. Utifrån detta dokumenteras och samlas sedan
tillväxtstrategierna i en tillväxtplan, anpassad efter din verksamhet.

Tillväxtplanen hjälper dig att uppnå dina mål, förankra förändringarna hos medarbetarna och
hantera de utmaningar som ditt företag står inför. Det kan handla om att nå nya marknader, inhemska eller utländska, förändringar inom branschen som kräver innovationer när det gäller produktutveckling eller tjänsteutbud, förberedelse inför ett generationsskifte eller ägarskifte.
Att få stenkoll på ekonomi och lönsamhet är en viktig del av tillväxtarbetet och ger
ditt företag de rätta förutsättningarna att nå en hållbar utveckling.

Den är framtagen för att ge dig som företagare de bästa verktygen och rätta
förutsättningarna för utveckling och tillväxt.

Erbjudande till medlemsföretagen

Tillväxt Syd erbjuder respektive medlemsföretag kostnadsfri hjälp med tillväxtplanerna.

Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med någon av våra mycket erfarna rådgivare i Advisory Board för att arbeta med din tillväxtplan.

Du är välkommen att kontakta Karin för att boka in en tid:
karin.lintrup@tillvaxtsyd.se