NÄRINGSLIVSTORGET

i samarbete med Ystad Summit 15-16 maj

Näringslivstorget är en del av Ystad Summit och ett samlingsnamn för samarbetet mellan
Tillväxt Syd och Företagarna. Våra panelsamtal under dagarna kommer att sätta ett näringslivsperspektiv på några
av Ystad Summits fokusområden. Panelerna består av företagare, beslutsfattare och specialister inom respektive område.
I årets program kommer Ystad Summit att fokusera på sju prioriterade temaområden som är viktiga för sydöstra Skåne.
Det blir två intensiva dagar. Några av Sveriges och regionens viktigaste beslutsfattare kommer att vara på plats och
delta i över 30 debatter och seminarier. Här har åhörare möjligheten att få delta i debatter
och paneler som påverkar både lokalt, regionalt och nationellt.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH MILJÖ

Söndag 15 maj
Plats: Hotell Fritiden, sal 4
Tid: 10.30 – 11.30

Är företagens hållbarhetsarbete lönsamt?

Omställningen till ett mer hållbart samhälle ställer näringslivet
Inför nya stora utmaningar. Kommer företagen och inte minst de små och medelstora
företagen att klara detta? Det måste vara ok att öka lönsamheten genom ökat arbete med
hållbarhet! Hur ska företagen ställa om?

Hållbar Tillväxt Miljö

Paneldeltagare:

Louise Bernhoff        Skånefrö AB
Oscar Hugosson       VD Scanfill AB
Henrietta Hansson   VD Sparbanken Syd
Susanne Klyft           Hållbarhetschef Vossloh Nordic Switch Systems AB
Moderator: Andreas Narsell

ENERGI

Söndag 15 maj
Plats: Hotell Fritiden, sal 4
Tid: 13.30 – 14.30

Hur ska näringslivet klara smällen med höga och ökande energikostnader?

Energiförbrukningen ökar inom stora delar av näringslivet parallellt med
ett ökat behov för privata sidan. Energikostnaderna utgör en allt större del av
kalkylen. Företagen måste hantera situationen men vad krävs och vilka innovationer
måste tas fram?

Energi

Paneldeltagare:

Johnny Petré               Ordförande Installationsföretagen
Ola Hugoson               VD Polykemi AB
Anna Werner              VD Svensk Solenergi
Vinko Culjak                Fjärrvärmechef Ystad Energi
Per-Martin Svensson  Lantbrukare, politiker, ordförande Malmö Opera
Lars Nordgren             vVD COO, Vossloh Nordic
Moderator: Per Tryding

INFRASTRUKTUR

Måndag 16 maj
Plats: Hotell Fritiden, sal 2
Tid: 10.30 – 11.30

Hur påverkas företag i sydöstra Skåne
av infrastrukturfrågan?

En förutsättning för en dynamisk och utvecklingsbar region är att man har en infrastruktur som
möjliggör snabba och smidiga förflyttningar. Vårt centrala läge vad gäller fordon/järnväg/sjöfart
möjliggör grogrunden till ett framgångsrikt företagande.

Infrastruktur

Paneldeltagare:

Anna Jähnke             Regionråd M Region Skåne
Elin Gustafsson        Riksdagsledamot S
Niclas Mårtensson   VD Stena Line
Rebecca Spånberg   Koncernchef BLS Industries AB
Michael Svane          Fd VD DI Transport
Henrietta Hansson  VD Sparbanken Syd
Moderator: Heidi Avellan

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Måndag 16 maj
Plats: Hotell Fritiden, sal 4
Tid: 15.00 – 16.00

Vilka strategier behöver näringslivet för att klara kompetensutvecklingen?

Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste punkterna på företagens
strategiska agenda. Var finns kompetensen inför framtiden? Kan skolan utbilda
efter det behov som finns och i tillräcklig takt?
Hur ska företag attrahera kommande generationer som arbetskraft?

Utbildning

Paneldeltagare:

Alf Göransson          Ordförande NCC mfl bolag. Tidigare koncernchef Securitas
Mikael Andersson    VD HydX AB
Carina Centrén          Reg chef Svenskt Näringsliv Skåne
Rebecka Spånberg    Koncernchef BLS Industries AB
Mikaela Zelmerlööw Undervisningsråd Skolverket
Lars-Inge Persson     Skolchef Ystad Gymnasium
Moderator: Håcan Nilsson