More

28 april, 2020

Målgrupp: Företagsledare, ägare, ledning och styrelse

Innehåll: Du får en introduktion till Tillväxtplanen som verktyg. Därefter sätter vi igång arbetet med att ta fram Tillväxtplan för alla deltagande företag. Du jobbar alltså med din egen plan men med möjlighet till stöd och råd.Vi gör avbrott för genomgångar och diskussioner efter hand. När dagen är slut har du fått en djupare förståelse för Tillväxtplanen som verktyg samt tagit dina första steg.

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/164311