More

28 oktober, 2020 00:00

Samhället blir mer och mer komplicerat och som företagare ställs man inför fler och fler avtalsfrågor. 

 Vi går igenom och diskuterar allmänt om avtals uppkomst och innehåll och vad man bör tänka på när man ingår avtal. 

Särskilt avseende vissa avtalstyper som: 

 

  • Samarbetsavtal 
  • Kompanjonsavtal – aktieägaravtal 
  • Agent och distributionsavtal 
  • Hyresavtal 
  • Frågor kring ansvar, rättigheter och påföljder i avtal 
  • Och andra avtalstyper som är av intresse för er. 

 

Advokat Eva Holm är affärsjurist med egen advokatbyrå med kontor i Ystad och Stockholm 

 

https://simplesignup.se/event/170674