Årets framtidssäkrare

 

Årets framtidssäkrare

 

Vem blir den första att utses till Årets Framtidssäkare? Det får du veta den 19 november 2020.

 

Årets Framtidssäkrare
Ett årligt pris genom Tillväxt Syd, första prisutdelningen kommer att ske hösten 2020.

Kriterier:

Ett företag som skapar förutsättningar för alla oss som bor och lever i vår region att kunna överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.

Ett lokalt företag/företagare/entreprenör som visat på vilja att tänka nytt, förmåga att omsätta idéer till verklighet och därmed skapat tillväxt med svarta siffror på sista raden.
Företaget har arbetat strukturerat för att fortsätta vara konkurrenskraftig, vara en attraktiv arbetsgivare, hittat affärsmöjligheter över branscher eller över kommungränser.
Verksamhetsutvecklingen går i linje med agenda 2030 och kan kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen.

En sann inspiratör och en ambassadör vår del av Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta Tillväxt Syd