Utbildning chef- & ledarskap
– Att vara en trygg och bra ledare och chef

 

För dig som har ansvar för medarbetare

 

I sin chef- & ledarroll är det väldigt viktigt att ha en grundläggande och övergripande kunskap för att kunna möta medarbetaren på bästa sätt. Att inte veta vad man ska och inte ska göra kan leda till ett beslutsfattigt chefskap, där modet att gå vidare i vissa frågor kan svikta. Felaktiga eller inga beslut kan bli kostsamma, både ekonomiskt men även i form av bristande förtroende och respekt. Genom att känna trygghet i rollen kommer arbetsvardagenvardagen att bli mycket roligare, effektivare och bättre.

Ett bra ledarskap är avgörande för bra medarbetare som ska bidra till ett bra resultat!

Att ansvar för andra är inte alltid enkelt eller självklart. Att leda, motivera och utveckla kräver att vi har med oss vissa verktyg och tekniker som göra att vi kan hantera olika situationer och olika individer. iNSE har lång erfarenhet i att arbeta med chef- & ledarutveckling, både på individnivå och i utbildningssammanhang. Fokus ligger hela tiden på att stärka i ledar- & chefskapet, att bidra till en stabil plattform fylld av kunskap, säkerhet och stabilitet.

Utbildningen har sitt utgångsläge i praktiken samtidigt som den varvar med viss teori där det är nödvändigt. Deltagarna är aktiva och får med sig en verktygslåda som ska kunna plockas fram i det löpande chef-/ledaruppdraget. Det är deltagarnas arbetsvardag som formar utbildningen kombinerat med en gedigen erfarenhet hos utbildaren från både industri och tjänstesektor.

Utbildningen ska inte bara isolerat stärka ledarskapet utan även bidra till ett bättre resultat.

För chefer och ledare med personalansvar

 

Innehåll

 1. Mina rättigheter och skyldigheter som chef (bas: arbetsrätt)
 2. Hur vi gör och hur vi mår påverkar hur det går (bas: företagskultur, värdegrund, arbetsmiljö)
 3. Att vara med personal och min roll som chef (vägen från att identifiera ett behov, rekrytera och sedan hantera. Den egna funktionen och rollen.
 4. Det professionella samtalet (att se samtalet, även det svåra, som ett av de viktigaste verktygen för att nå resultat. Verktygslådan fylls på)
 5. Avslut av anställning (att göra rätt hela vägen för att i möjligaste mån undvika onödig fel när det verkligen gäller)

 

 1. Ett tillfälle där du som chef får grepp om det mest väsentliga som man bör känna till när man har ansvar för personal. Bl a vad som gäller vid anställning, ledighet och om man måste förhandla eller inte. Att inte ha en övergripande koll inom området kan innebära kostsamma följder kombinerat med att medarbetarna kan uppleva en otrygghet i att arbetsgivaren inte står stabilt när det gäller vissa frågeställningar.
 2. Att koppla ihop resultat med hur vi funkar på jobbet är egentligen en självklarhet. Vår företagskultur och värdegrund spelar stor roll. När vi mår bra presterar vi bra. När medarbetarna mår bra prestera de bra. Hur kan och ska vi som chefer och ledare arbeta med de här frågorna utan att det bara känns som ett tungt regelverk. Hur kan vi känna motivation kopplat till arbetsmiljö. Vi tittar både på måsten men också praktiska och faktiska saker man kan göra som ger märkbara resultat.
 3. Med små insatser kan vi göra stora skillnader. Tydlighet i hur vi gör och vad vi förväntar oss ger ett bättre resultat. Att veta vad man ska tänka på exempelvis vid en rekrytering och anställning innebär att vägen till framgång blir både kortare och enklare (och med det lite roligare). Den egna funktionen, chef och ledare, vad är viktigt? Hur når jag fram med det jag vill, eller varför gör jag det inte?
 4. Att nå förändring, förbättring eller förflyttning är inte alltid enkelt. Att nå fram och skapa förståelse är inte alltid självklart. Ett samtal kopplat till arbetet är viktigt, ibland är det svårt för att det är känsligt, ibland är det tufft för att det kan vara svårt att förstå. Oavsett finns det olika tekniker och metoder att använda för att nå framgång i samtalet. Det svåra kan bli lättare.
 5. Ibland, även om man inte vill, så måste man gå skilda vägar med en eller fler medarbetare. Att göra fel här kan vara oerhört kostsamt. Det kan också ge en bild av en oseriös och okunnig arbetsgivare. Med kunskap inom det här området kan man ibland t o m undvika att hamna i komplicerade situationer för att man som chef att vetat hur man ska agera tidigt.

 

Datum

 1. Torsdagen den 17 september, kl 08.00 – 12.00
 2. Tisdagen den 6 oktober, kl 08.00 – 12.00
 3. Torsdagen den 5 november, kl 08.00 – 12.00
 4. Tisdagen den 24 november, kl 08.00 – 12.00
 5. Torsdagen den 10 december, kl 08.00 – 12.00

Sista anmälningsdag 4 september.

 

Kostnad

 

10 000kr +moms/ deltagare