Medlemskap

 

Tillväxt Syd program 2019

Nyfiken på vad som händer under året? Kika under rubriken Tillväxt Syd program 2019, hitta dina favoriter och anmäl dig och ditt företag.

Välkommen

20 mars
De globala målen och affärsmöjligheter!
Teaterhallen, Folkets Park, Tomelilla
Välkommen till en hackaton/workshop om möjligheter att omsätta de globala målen i praktiken, med direkta kopplingar till din egen verksamhet. Workshopen leds av Karin Lintrup, som bl.a. är verksam som projektledare på Ideon tillsammans med gruppledare.
08.30 Registrering & fika
09.00 FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer
09.15 Hackaton/workshop
11.45 Sammanfattning av dagen
12.00 Avslut
Kostnadsfritt men begränsat antal platser. Gäller företag & organisationer.
Anmäl dig via länken senast 14 mars:
https://fs23.formsite.com/Ystadweb/form26/index.html

26 mars
Tillväxtplanen en väg till att lyckas! Inspirationsfrukost
Sparbanken Syd, Tomelilla, kl. 8–10
Målgrupp: Företagsledare, ägare, ledning och styrelse.
Innehåll: Du får en introduktion till hur Tillväxtplanen som verktyg kan hjälpa dig och ditt företag att lyckas nå era mål, vad en tillväxtplan innehåller och hur ni kan använda den som ett verktyg i verksamheten. Du får också möjlighet att träffa företag som arbetar med mål och planer på ett strukturerat sätt. Vi börjar med mingelfrukost kl. 8. Carl Gustaf Rasmusson , erfaren företagsledare som hjälpt många företag med Tillväxtplaner och Per-Olof Lind, erfaren företagare och verksamhetsledare, håller i frukostmötet.
Kostnadsfritt
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se, senast 22 mars:
https://www.simplesignup.se/event/147890

4 april
Bonanza – att förstå siffrorna
Lilla salen, Rådhuset, Simrishamn
9.00 – 12.00 – Vi startar med mingel och fika
Målgrupp: Företagsledare, ägare, ledning och styrelse
Innehåll: Vi är fast beslutna att avdramatisera siffrorna och få människor att verkligen SE ekonomi för vad det är. Men det handlar inte bara om att skapa förståelse, utan minst lika mycket om att ingjuta den trygghet som gör att människor obehindrat kan kommunicera finansiell information. Vi brukar kalla det ”ekonomiska” – ett språk som går att lära sig precis som vilket språk som helst. När information delas under samtal som behandlar finansiella insikter (möjligheter eller risker), måste människor förstå vad som sägs för att kunna bidra på ett värdefullt sätt. The Visual Language of Finance® gör så att bitarna faller på plats i form av en gedigen affärsförståelse.
Matts Back. 25 års erfarenheter från ledande befattningar inom flera av Sveriges fyra stora banker, med tonvikt på företagsfinansiering och riskmanagement. Som konsult är ambitionen att bistå ägarledda företag i problemlösning, ägarfrågor och verksamhetsutveckling.
Kursavgift: 1 000 kr
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se, senast 28 mars:
https://simplesignup.se/event/148936

9 april
Tillväxtplanen, vi tar första steget! Workshop
Gamla Rådhuset Ystad, kl. 8–12
Målgrupp: Företagsledare, ägare, ledning och styrelse
Innehåll: Du får en introduktion till Tillväxtplanen som verktyg. Därefter sätter vi igång arbetet med att ta fram Tillväxtplan för alla deltagande företag.  Du jobbar alltså med din egen plan men med möjlighet till stöd och råd. Vi gör avbrott för genomgångar och diskussioner efter hand. När dagen är slut har du fått en djupare förståelse för Tillväxtplanen som verktyg samt tagit dina första steg. Workshopen följs upp med steg 2 som vi bestämmer gemensamt. Vi börjar med mingelfrukost kl. 8.
Carl Gustaf Rasmusson, erfaren företagsledare som hjälpt många företag med Tillväxtplaner  och Per-Olof Lind, erfaren företagare och verksamhetsledare.
Kostnadsfritt
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se, senast 5 april:
https://simplesignup.se/event/148937

7 maj
Väsentliga hållbarhetsfrågor, hur arbeta vidare
Marint Centrum, Simrishamn, kl. 9–12
Målgrupp: Företag och företagare som vill arbeta med hållbarhet som en del av sin affär och affärsutveckling. Workshop med max 5 företag.
Innehåll: För dig som vill arbeta vidare med målen:
Hur identifierar du hållbarhetsriskerna i din verksamhet och rustar dig inför framtiden?
Vilka hållbarhetsfrågor är relevanta för dina intressenter för att de ska kunna fatta rätt beslut i er relation?
Hur kan hållbarhetsarbetet styras, följas upp och kommuniceras på ett effektivt sätt?
Genom denna workshop får du en djupare inblick i dessa frågor och kunskap att ta hållbarhetsarbetet ett steg längre i din organisation. Vi ägnar oss åt de frågor som engagerar just dig extra mycket.
Workshopen leds av Anna Borg, PWC som arbetar med hållbarhetsrådgivning till bolag av olika storlek och inom olika branscher. Anna är också auktoriserad redovisningskonsult samt har lång erfarenhet som utbildare inom olika områden.
Kostnadsfritt
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se,  senast 30 april:
https://simplesignup.se/event/148938

9 maj
Frukostträff- Företagande komplext och roligt.
Gamla Rådhuset, Ystad, kl. 8–10
Målgrupp: Företagare och de som är intresserad av företagandets villkor.
Innehåll: Hur ser ditt ägande ut om 10 år eller Hur mycket tid och kraft lägger du på att planera ditt företags framtid? Många gånger så har vi fullt upp och jobbar på och tar inte tag i framtidsfrågorna. Visst har vi tid att tag i framtiden!
Vilka framtidstrender påverkar dig och ditt företag? Urbaniseringen bara fortsätter, e-handeln bara växer och därtill kommer de sociala mediernas påverkan på i stort sett allting. Hur förändras era kunders beteende? Handlar de fortfarande hos er eller handlar de i Kina?
Detta är bara några av de frågor som diskuteras på frukostträffen den 5 mars.
Vi börjar med frukost och mingel kl. 8.
Kostnadsfritt
Håkan Stenson, konsult med ambitionen att på ett professionellt sätt och baserat på sin mångåriga erfarenhet från näringsliv, bistå ägarledda företag i problemlösning, ägarfrågor och verksamhetsutveckling både för organisationen och personerna.
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se, senast 6 maj:
https://simplesignup.se/event/148939

15 maj
Tillväxtplanen en väg till att lyckas! Uppdatera din Tillväxtplan
Sparbanken Syd, Tomelilla
Målgrupp: Företag som gjort en Tillväxtplan men vill uppdatera den och sätta nya mål.
Innehåll:  Vi går gemensamt igenom och uppdaterar de viktigaste delarna i Tillväxtplanen och vår SWOT analys. Var och en arbetar med sin egen plan med stöd av Tillväxt Syd. När vi är klara ska du antingen ha uppdaterat din plan eller åtminstone ha en bild av vad du behöver arbeta vidare med. Vid behov lägger vi in ytterligare workshops eller individuellt stöd.
Per-Olof Lind, erfaren företagare och verksamhetsledare i Tillväxt Syd.
Kostnadsfritt
Anmäl dig via länken eller till Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se, senast 10 maj:
https://simplesignup.se/event/148940