More

9 september, 2021 00:00

– Långsiktighet skapar hållbarhet

• Utbildning i ledarskap
• 4 tillfällen, förmiddagar, 8.00 – 12.00

Pris per deltagare 8000 kr ex moms.

Anmälan senast 12 oktober

• Teori och praktik varvas
• Delaktiga och aktiva deltagare
• Grundas i erfarenhet från olika branscher och roller, utbildning och utövande
• Genomförs av Ylva Schnorrenberger, INSE

En utbildning för chefer och ledare med personalansvar, i fyra delar som ser på ledarskapet ur olika perspektiv bl a olika ledarskapstyper, framtidens ledarskap (vad händer efter pandemin), det egna ledarskapet, utmaningar inom ledarskapet, ledarskap i chefsrollen mm

Utbildningen ska ge en grund för varje deltagare att tryggt navigera i sin ledarroll, både i att leda medarbetare och verksamhet framåt men även i att få verktyg för att agera och reagera när det är av behov, och då göra det korrekt.

Ledarskap och jag som ledare

Ledarskap och chefskap

 • Rätt typ av ledarskap – vad avgör?
 • Framtidens ledarskap
 • Mitt ledarskap
 • Kommunikation
 • Medarbetarskap

 

 • Långsiktighet skapar hållbarhet – bygg för framtiden
 • Det professionella samtalet
 • Kultur och värdegrund
 • Att leda i förändring, att gå mot något nytt
 • Hur bedöma vad som är bra eller mindre bra

 

 • Bygga tillit
 • Skapa motivation
 • Följa upp
 • Ta ansvar och ställa krav
 • Utmana rätt
 • Var förebild och visa vägen

 

 • Att leda på distans
 • Bra kunskap vid medarbetaransvar
 • Hur hantera medarbetarsituationer korrekt, exempelvis ledigheter, medarbetare som inte fungerar, avslut av anställning mm
 • Kort om de lagar som är bra att känna till – teori omvandlat till praktik

Boka din plats här: https://simplesignup.se/event/183639