More

Starts in 21 Days, 9 Hours

23 april, 2020

Samhället blir mer och mer komplicerat och som företagare ställs man inför fler och fler avtalsfrågor.
Vi går igenom och diskuterar allmänt om avtals uppkomst och innehåll och vad man bör tänka på när man ingår avtal.

Och särskilt avseende vissa avtalstyper som
– Samarbetsavtal
– Kompanjonsavtal – aktieägaravtal
– Agent och distributionsavtal
– Hyresavtal
– Frågor kring ansvar, rättigheter och påföljder i avtal

Och andra avtalstyper som är av intresse för er.

Eva Holm är affärsjurist med egen advokatbyrå med kontor i Ystad och Stockholm. Ert bollplank i affärsjuridiska frågor. Arbetar främst med upprättande av avtal och avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, generationsskiften, bolagsrättsliga och styrelsefrågor samt andra frågor kring strukturell uppbyggnad av ert företag.

Anmäl er här: https://simplesignup.se/event/163547