Bli medlem idag

 

Bli medlem idag

 

Advisory Board – din genväg till en förbättrad lönsamhet i företaget

Som medlem i Tillväxt Syd får du möjlighet att diskutera ditt företags utmaningar med mycket erfarna företagsledare från olika branscher. Var och en med en tydlig profil och tillsammans en mycket bred samling av kunskap och erfarenhet. 

Funderar du t.ex. på att: 

  • ta in en ny delägare eller samarbetspartner, 
  • expandera på nya marknader i Sverige eller utomlands 
  • förvärva ett företag 
  • förbereda din exit 
  • förbättrad lönsamhet i företaget  

Då kan vårt Adisory Board vara till stor nytta för att du ska ta rätt beslut vid rätt tillfälle. De står utanför företaget men har ändå bara ditt och företagets bästa för ögonen.. 

Advisory Board fungerar som rådgivare och oberoende samtalspartner/bollplank för att stärka och stötta företagets ledning. Rådgivningen genomförs genom några möten per år på företaget. Allt givetvis under sekretess. 

 

Claes Andersson

Claes Andersson

Advisory board

Jag har haft den stora glädjen att kunna driva en bra utveckling i mitt företag och jag tror att jag besitter en viss förmåga att kunna se och utnyttja nya möjligheter. I Advisory Board vill jag göra nytta genom att bidra med mina erfarenheter.
Jag har hela tiden strävat efter att vidareutveckla företaget, vilket till exempel innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar. Då kommer tillväxt automatiskt som ett kvitto på att man har lyckats med företaget.

Som ingenjör och ekonom startade jag Teleservice 1973, anställde den första efter ett halvår och har ständigt utvecklat och expanderat rörelsen till idag med 130 medarbetare. Vidareutveckling innebär ökad effektivitet, lönsamhet och kvalitet samt att ta fler marknadsdelar.

Anne Looström

Anne Looström

Advisory board

Det som driver mig är att bidra till en lönsam och väl fungerande verksamhet som utgår från strategisk inriktning och kundnytta och ett effektivt samspel mellan människorna i organisationen. Gruppers utveckling kopplat till entreprenörskap och strategisk verksamhetsutveckling är för mig viktiga kombinationer.

Jag har ett stort antal år som VD bakom mig inom olika organisationer där förändringsprocesser och marknadsarbete varit genomgående teman. Det har lärt mig mycket om chefskapets utmaningar.
Min nyfikenhet har gjort mig till generalist. Idag arbetar jag som konsult i egen verksamhet inom ledarskap, organisation- och företagsutveckling, som bollplank till chefer och ledare, grupputveckling, coachning mm. Jag sitter även i styrelsen för Sparbanken Syd.

Erika Toft

Erika Toft

Advisory board

Jag vill framförallt bidra med min erfarenhet som företagare plus mina kontakter med akademin och forskningsbaserade företag. Själv är jag ny i Skåne men har under många år startat och drivit företag vars affärsidéer baserats på expertkunskap runt affärsutveckling av innovationer och entreprenörskap.

Jag startade mitt första företag i frustration över att så lite av forskningen når ut till nytta och användning i övriga samhället. Det blev tydligt för mig när jag skrev min doktorsavhandling i biokemi.

Mina roller har växlat mellan att vara rådgivare till mindre företag respektive större organisationer som vill bli bättre på stötta växande företag (t ex SEB och EU). Under 7 år var jag verksamhetsansvarig för Silverdal Science Park där en stor del av arbetet gick ut på att samla olika aktörer.

Håkan Lembre

Håkan Lembre

Advisory board

Under senare år har jag haft flera styrelseuppdrag och fungerat som rådgivare till företagsledningar. Mitt engagemang i starten av Hövding, den uppblåsbara cykelhjälmen, var ett av de mest spännande uppdragen.

Som nybakad ingenjör och civilekonom var jag på ABB ett par år. Därefter blev det tjugo år på Honeywell i olika positioner, huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring. Min erfarenhet som VD har jag bl a från industrihandelsbolaget AKA, med verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum och Polen. På fastighetsautomationsbolaget TAC var jag VD och koncernchef med ansvar för en omfattande internationell verksamhet. Sammanfattat blir det 45 års erfarenhet av ledande positioner i Sverige och internationellt.

Calle Rasmusson

Calle Rasmusson

Advisory board

Jag älskar att se när företag växer och om jag kan vara med och bidra till det är det extra roligt. När det gäller stora företag kan jag tillföra en praktisk syn på hur man ska gå vidare för att öka tillväxten och för mindre företag kan jag inspirera till att tänka större.

Lokala entreprenörer är otroligt viktiga för att skapa bra förutsättningar för anställning på de mindre orterna.

Jag har suttit i ledningen för flera olika bolagsgrupper och jobbat som ägarens representant med hela bolag. För några år sedan var jag med och startade Tillväxtskolan och Tillväxt Syd där jag har samlat på mig kunskap om hur det är att jobba med externa företag bl a genom att hjälpa till med affärsplaner och att agera bollplank. Genom mitt bolag Incubator C AB har jag bidragit till starten av Hemrex och är även delägare i bolaget.

Catherine Ehrensvärd

Catherine Ehrensvärd

Advisory board

Det är otroligt viktigt för samhället att det finns bärkraftiga företag som kan skapa anställning på de mindre orterna. Tillväxt handlar om utveckling, att utforska nya affärsområden och skruva till sin affärsmodell. Det är även viktigt för de anställda att se att företaget utvecklas och går framåt.

Idag driver jag och min man familjebolaget Tosterups Gård som bedriver traditionell jordbruksverksamhet, uthyrning av fastigheter samt odling och försäljning av äpplen och äppeldrycker.

I botten är jag ekonom med utbildning från både Lunds Universitet och Stern Business School i New York. De senaste 20 åren har jag jobbat med små och medelstora företag bl a som säljchef på Björn Borg Underwear, Grundare och VD av EMM Bolaget samt VD Anolytech. Jag sitter också med i ett antal styrelser.

Håkan Morän

Håkan Morän

Advisory board

Jag är teknikern som brinner för affärsutveckling baserad på ny teknik. Den erfarenhet som jag framförallt kan bidra med är inom expansion, tillväxt och internationalisering. Det är viktigt att ha en strategi för att nå sina tillväxtmål. Jag tror på företagskultur och är bra på människor.

I hela mitt yrkesliv har jag jobbat med internationalisering av svenska företag. Såväl större globala som nystartade teknikbolag. Under fyra år var jag VD för Teknopol i Lund vars uppgift är att utveckla lovande unga teknikföretag. I flera av företagen var jag engagerad som delägare och styrelsemedlem. Vi hade också ett bra samarbete med NyföretagarCentrum i Lund, vilket gav mig erfarenhet som rådgivare till många typer av nyföretagare.

Ola Hugoson

Ola Hugoson

Advisory board

Det som jag framförallt kan bidra med är utveckling och entreprenörskap med vinkling på export samt långsiktig planering. Jag gillar att sätta mig in i andra verksamheter och är speciellt road av strategisk planering och budgetering. Som rådgivare i Advisory Board kan jag se på verksamheten med nya ögon och lägga till vår erfarenhet för att ta företaget framåt.

Jag är för ovanligheternas skull andra generationens familjeföretagare med rötterna i Ystad även om företaget numera finns på tre kontinenter. En administrativ, ekonomisk, entreprenör med 35 års erfarenhet från företagsutvecklande i och utanför Sverige.

Som VD för ett av regionens största familjeägda företag, Polykemi koncernen, sedan 21 år har jag lång erfarenhet från företagsutvecklande i och utanför Sverige.

Martin Gullberg

Martin Gullberg

Advisory board

Det är mycket lättare att sätta fingret på vad som eventuellt behöver förändras om man kommer utifrån. En fristående person vågar i stort sett säga vad som helst men naturligtvis med hänsyn till att det även skall landa rätt hos mottagaren. Ibland är det bättre att komma från en helt annan bransch för att ge en annan syn. Företagande är i många fall ”same same”, det paketeras olika bara.

Genom en tidig start i näringslivet har jag hunnit samla på mig mycket erfarenhet som jag nu känner att det är dags att ge tillbaka. Jag har förstått vilken nytta utomstående hjälp gör.
Som IT- entreprenör har jag bland annat börsnoterat två av mina bolag.
Under åren har jag haft äran att inspireras, fått kunskap och framförallt ett stort nätverk genom såväl IKEAS f d koncernchef och superentreprenören ”SAS-Janne”

Joakim Håkansson

Joakim Håkansson

Advisory board

Vi driver fyra verksamheter i Ystad: PMH-Hallen, PMH/Lyft & Materialhantering, YstaMaskiner samt Matek. I företagsgruppen ingår även ett ägarintresse i ett producerande företag utanför Varberg.
Idag har jag lämnat ansvaret för den löpande verksamheten och arbetar huvudsakligen med ekonomi-, finans-, juridik/avtal–, strategi- samt ägarfrågor. Inom dessa områden har jag med åren samlat på mig erfarenhet och kompetens som jag kan bidra med även för andra företag.

I botten är jag civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare arbetade jag både på IKEA och förpackningsföretagen Tetra Pak och Åkerlund & Rausing. Förutom i Sverige även i Tyskland under en period.

Ulf Homström

Ulf Homström

Advisory board

Styrelsens arbete och sammansättning har alltid intresserat mig. Och min erfarenhet från ett 15-tal styrelsearbeten från företag i skiftande branscher är att det är mycket som gemensamt för flera av företagen. Med utgångspunkt från vad ägarna verkligen vill med sitt företag oavsett om det är att utveckla eller avveckla ska man formera en styrelse där det finns både ”kunskapsutövare”, ”maktutövare” samt en ”ordningsman”. Sen gäller det för styrelsen att ta fram en strategi för att nå de mål som ägarna satt upp och för ledningen att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen. Och det är viktigt att man skiljer på rollerna för styrelsen och ledningen. Det är också viktigt att komma ihåg att styrelsearbete till stor del utövas mellan mötena och att ha förberett företaget för eventuella framtida förändringar.

Förutom allt styrelsearbete har jag erfarenhet från 36 år i SEB. Där jag haft förmånen att få jobba med allt inom företagsmarknaden. Jag har bland annat varit chef för Valuta- o Finansavdelningen, finanschef i SEB Bolån samt ledamot i styrelsen för några av bankens större dotterbolag. Jag har även ingått i ledningsgruppen för banken och varit ledamot i direktionen. Mitt intresse för kundernas bästa har varit lika stort om det varit ett litet företag som ett stort. Och det har även gällt i mitt arbete som styrelseledamot/-ordförande.

 

 

 

Agneta Nielsen

Agneta Nielsen

Advisory board

Jag brinner för att se människor utvecklas och processer förbättras. På så sätt kan företag utvecklas och växa. Det jag kan hjälpa till med är en genomgång/analys av strategin, lönsamheten och hur dessa kan följas upp. Jag bidrar till struktur och effektivitet. Som oberoende rådgivare kan jag hjälpa till med nya perspektiv och tillsammans kan vi finna nya möjligheter. Att det sker förändringar, i samband med omorganisationer, förändrad konkurrens, digitalisering mm är något som man måste acceptera men jag vet också att det kan skapa osäkerhet i organisationen och behov av ny uppföljning och struktur.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av ekonomi och controlling i olika brancher och i allt från små familjeföretag upp till stora internationella grupper. De senaste 10 åren som VD/CFO på Volkswagen Financial Services, i Nederländerna och i Norge. Tidigare har jag som chef arbetat i ledningsgrupper i flera andra branscher och företag. Idag arbetar jag dels som coach och konsult med förändringsarbete, dels driver jag med min sambo Lunkaberg B&B i Gislöv. Jag har också ett par styrelseuppdrag i Sverige och i Norge.